- 22%

COMPLETE PRAVACHANA SET OF Vid VYASANAKERE PRABHANJACHARYA

3,500.00

1. Bhagavatha (proshtapadi)         Rs.100 -26 hrs

2. Sreenivasakalyana                     Rs. 50 – 12 hrs

3. Ramayana                                   Rs. 50 – 18 hrs

4. Sundarakanda                            Rs. 50 – 16 hrs

5. Mahabarata – Arjuna &Yudishtira Rs 60  – 16 hrs

6. Mahabarata – Karna                   Rs 60  – 10 hrs

7. Mahabarata – Bheeshma & Vidura    Rs 60  – 18 hrs

8. Ekadashi-Devaru-Upanayana – La.Shobhane – Ra. Mangalashtakam  Rs 50    – 8 hrs

9. Sumadhwavijaya                        Rs 50  – 18 hrs

10.Chaturmasa – Dhatrihavana     Rs 20    – 8 hrs

11.Dwadashastora(patha)             Rs 50  – 15 hrs

12.Sadacharasmruthi                     Rs 20    – 3 hrs

13.Harikathamruthasara (1,2 Sandhis only) Rs 50  – 20 hrs

14.Harivamsha                                Rs 50  – 10 hrs

15.Harivayustuti (Patha & Lecture) Rs 100- 25 hrs

16.Vishnupurana                            Rs 50    – 8 hrs

17.Geeta Mahatme                         Rs 50  – 15 hrs

18.Madhwa Saints & Haridasas    Rs 50  – 15 hrs

19.Madhwa for Youth (workshop discourses) Rs 50  – 18 hrs

20.Mahabharatha Thathparya Nirnaya Rs.150-40 hrs.

21.Prathahsankalpa Gadyam (Patha) Rs.25   – 3 hrs.

23. Sarvamula  (Patha- Tattvasankhyana & etc.,)   Rs.200 – 40 hrs

24. Sarvamula set  (Lectures)     Rs.150 – 40 hrs

25. Vishnutattvavinirnaya (Patha) Rs. 300- 90 hrs

26. Katakopanishat                           Rs. 50 – 6 hrs

27. Bhagavata mahatmya             Rs. 50 – 15 hrs

28. Samagra Bhagavatha (DVD)                     Rs 1,000 –  450 hrs

29. Mahabharatha(DVD)                                Rs 400 – 150 hrs

30. Bhagavadgeeta (DVD)                              Rs   600  –  225 hrs

31. Bhagavata Saroddhara  (DVD-patha)        Rs 150 -70hrs

32. Tattvaprakashika                                      Rs.300 – 90 hrs

33. Rugmineeshavijaya                                   Rs. 50/- 9 hrs

34. Shatprashnopanishat                                 Rs. 50/- 6 hrs

35. Talavakaropanishat                                   Rs. 50/- 6 hrs

Quantity
SKU: MDKVMPV082 Categories: , ,

COMPLETE PRAVACHANA SET OF VYASANAKERE PRABHANJACHARYA

Customer reviews
0
0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Reviews

There are no reviews yet.

Write a customer review

Be the first to review “COMPLETE PRAVACHANA SET OF Vid VYASANAKERE PRABHANJACHARYA”

X
× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday